...

Pełnomocnictwo do odbioru paczki

Upoważniam kuriera firmy FEDEX do odbioru i dostarczenia na adres odbiorcy zakupionych przeze mnie produktów z Winnicy Płochockich.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne przez cały okres trwania dostawy.

Shopping Cart

Czy masz ukończone 18 lat?

Musimy SIę Upewnić Zanim Przejdziesz Dalej

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.